17Tháng 7, 2015
Logistics VIỆT NAM và Bài toán năng lực cạnh tranh, KINH TẾ VIỆT NAM

HCMC Office:

  • Customer Service Ms. Phương – 0906822104 
  • Customs Broker Mr. Vương – 0902434090
  • Accountant Ms. Lan - 0981674218

HaNoi Office:

  • Customer Service Ms. Thảo – 0932387929
  • Customs Broker Mr. Tuấn  – 0936100407
  • Accountant Ms. Anh – 01649386895

logo