thong_bao_lich_nghi_ngay_le_quoc_khanh_viet_nam_ngay_292016_2574xwb1
25Tháng 8, 2020
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2020

Tp. Hồ Chí Minh, 25/08/2020

Công ty cổ phần TOÀN CẦU VÀNG – xin trân trọng thông báo Công ty chúng tôi sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh vào ngày thứ tư, 02/09/2020 .

Công ty sẽ hoạt động lại vào ngày thứ năm, 03/09/2020.

 

                                                                Thay mặt BGĐ công ty cổ phần TOÀN CẦU VÀNG

                                                                                                          Giám Đốc ( đã ký)

HCMC Office:

  • Customer Service  – 0352422468 
  • Customs Broker  – 0903778608
  • Accountant  - 0903778608


HaNoi Office:

  • Customer Service  – 0932387929
  • Customs Broker   - 0936100407
  • Accountant  – 01649386895